سوداگران میراث فرهنگی و اشیای تاریخی در پل‌دختر ناکام ماندند!

آژانس امنیت ملی آمریکا جزئیات تلاش روسیه را برای هک کردن انتخابات ارائه کرد
فرمانده انتظامی پل‌دخترگفت: سوداگران و جستجوگران میراث فرهنگی و اشیای تاریخی حین حفاری به قصد غارت اشیای عتیقه در این شهرستان ناکام مانده و دستگیر شدند .

آژانس امنیت ملی آمریکا جزئیات تلاش روسیه را برای هک کردن انتخابات ارائه کرد