وزیر آموزش و پرورش در برنامه ذره بین: مدرسه‌های کپری یک نقطه سیاه در آموزش و پرورش ما است

آژانس‌انرژی‌اتمی: بازدید از مراکز نظامی ایران ضرورتی ندارد
میزان نوشت: خبرگزاری میزان- بطحایی وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم با حضور در برنامه ذره‌بین رادیو تهران به سوالات مجری برنامه پاسخ داد

آژانس‌انرژی‌اتمی: بازدید از مراکز نظامی ایران ضرورتی ندارد