جلودارزاده در تجمع کارگری: به مخالفت با تجمیع بیمه‌ها ادامه می‌دهیم/آماده حضور گسترده‌تر در صحنه‌ایم

آپارتمان‌های ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیون تومانی را در کجا می‌توان خرید؟
ایلنا نوشت: سهیلا جلودارزاده گفت: ما به هیچ عنوان با ادغام صندوق تامین اجتماعی موافق نیستیم چراکه منابع درمان کارگران را صرف افزایش درآمد پزشکان می‌کند. اگر فشارها افزایش یابد، به صورت گسترده‌تری در صحنه حاضر می‌شویم و با اقدامات ضدکارگری مخالفت می‌کنیم.

آپارتمان‌های ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیون تومانی را در کجا می‌توان خرید؟

دانلود بیتالک