داورزنی: تیم‌ملی والیبال با کولاکوویچ پوست‌اندازی کرده است/اگر مراقب نباشیم چین و ژاپن به ما می‌رسند

آنچه از رئیس جمهور آلمان آموختم
سرپرست فدراسیون والیبال گفت:چین و ژاپن به شدت کار می کنند و ما باید حواس ما به آنها باشیم. اگر مراقب نباشیم آنها به ما می‌رسند.

آنچه از رئیس جمهور آلمان آموختم