مسوول کمیته آموزش هیئت کاراته استان: قول می دهیم رنکینگ کاراته کمتر از ده قرار بگیریم

آموزش پرورش لرستان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی شد
مسوول کمیته آموزش و کمیته مربیان هیئت کاراته استان گفت: طی دوره سه ماهه آغاز به کار در هیئت کاراته استان، موفق شده 17 برنامه را تنظیم و به اداره ورزش وجوانان انتقال دهد.

آموزش پرورش لرستان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی شد