برهانی سکوتش را درباره استقلال و ماجرای جدایی‌اش شکست

آمریکا 271 شهروند سوری را تحریم کرد
آرش برهانی مهمان برنامه نود بود.

آمریکا 271 شهروند سوری را تحریم کرد