واکنش بیرانوند به شیرجه‌هایش با دست شکسته

آمریکایی‌ها کنگره جمهوریخواه را ترجیح می‌دهند یا دمکرات؟
گلر قرمزها می‌گوید هر تمرینی می کند با نظر پزشکان تیم است.

آمریکایی‌ها کنگره جمهوریخواه را ترجیح می‌دهند یا دمکرات؟

نصب بیتالک