تبریک کارلوس کی‌روش به اصغر فرهادی

آمانو در صدد مذاکره با مقام‌های بلندپایه آمریکا در مورد برجام
کارلوس کی‌روش امروز در پیامی به اصغر فرهادی، کارگردان فیلم فروشنده و تیمش به خاطر دریافت جایزه اسکار تبریک گفت.

آمانو در صدد مذاکره با مقام‌های بلندپایه آمریکا در مورد برجام