واکنش نکونام به شایعه برکناری از تیم‌ملی

آمادگی نیروهای راهداری پلدختر جهت خدمات دهی به مسافران نوروزی
کاپیتان اسبق تیم ملی به شایعه برکناری از تیم ملی واکنش نشان داد.

آمادگی نیروهای راهداری پلدختر جهت خدمات دهی به مسافران نوروزی