آخرین فرصت به‌روز رسانی اطلاعات برای ناشران در طرح تابستانه

آمادگی بالای تبریز برای میزبانی از یک رقابت آسیایی
خانه کتاب از ناشران متقاضی شرکت در طرح تابستانه کتاب درخواست کرد تا اطلاعات کتاب‌های خود را به‌روز کنند.

آمادگی بالای تبریز برای میزبانی از یک رقابت آسیایی