خاطرات کارگردان «ویلایی‌ها» از زمان جنگ و شهادت هم محله‌ای‌هایش

آلمان خواستار رفع تحریم قطر شد
کارگردان فلیم سینمایی «ویلایی‌ها» می‌گوید با اینکه در زمان جنگ در تهران بود اما فضای آن دوران را به خوبی به یاد دارد.

آلمان خواستار رفع تحریم قطر شد