کاربران خبرآنلاین پاسخ دادند؛برای دهه ۷۰ ای‌ها علم بهتر است یا ثروت؟

آلمان به شهروندانش در مورد سفر به ترکیه هشدار داد
کاربران خبرآنلاین در نظر سنجی اخیر به سوال «چرا اولویت متولدین دهه ۷۰ اول کار و بعد تحصیل است؟» پاسخ دادند.

آلمان به شهروندانش در مورد سفر به ترکیه هشدار داد