متن کامل قطعنامه سازمان ملل در محکومیت شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی

آلمان از تصویب قطعنامه ضداسرائیلی استقبال کرد
تسنیم نوشت: متن کامل قطعنامه سازمان ملل در محکومیت شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین منتشر شد.

آلمان از تصویب قطعنامه ضداسرائیلی استقبال کرد