انتقاد شدید محمد بنا از احسان علیخانی: عزت دست خداست نه در برنامه تو مجری!

«آقای واتسن بیایید با شما کار دارم»؛گذشت ۱۴۱ سال از یک اتفاق تاریخی
سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی از احسان علیخانی انتقاد کرد.

«آقای واتسن بیایید با شما کار دارم»؛گذشت ۱۴۱ سال از یک اتفاق تاریخی