فیلم | گل‌های دیدار دوستانه پرسپولیس و پارس جنوبی

آقای شهردار چرا پاسخ‌گو نیست؟
گل‌های دیدار دوستانه پرسپولیس و پارس جنوبی را در ویدئوی زیر ببینید.

آقای شهردار چرا پاسخ‌گو نیست؟