مکرون خواستار لغو تحریم‌های قطر شد

آقای خیابانی اجازه میدی طرف حرف بزنه؟!
واحد مرکزی خبر نوشت: امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه خواستار برداشته شدن تحریم ها از کشور قطر شد.

آقای خیابانی اجازه میدی طرف حرف بزنه؟!