بی احتیاطی موجب حریق انبار تجاری در کرج شد

آقای حکایتی مهمان امشب «خندوانه»
بی احتیاطی و عدم توجه به تذکر کارشناسان، موجب حریق انبار تجاری در کرج شد.

آقای حکایتی مهمان امشب «خندوانه»