امسال دو هزار نفر از مددجویان تحت حمایت در قالب طرح شوق زیارت به مشهد مقدس اعزام می شوند

آقایان کاندیداهای ریاست جمهوری! عکس گرفتن با محرومان یعنی از بین بردن کرامت آنها
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت:‌ پیش بینی شده است تا پایان سال‌ ۹۶ در قالب طرح شوق زیارت حداقل دو هزار نفر از مددجویان تحت حمایت در استان اردبیل به اردوی زیارتی مشهد مقدس اعزام شوند.

آقایان کاندیداهای ریاست جمهوری! عکس گرفتن با محرومان یعنی از بین بردن کرامت آنها