ترامپ خطاب به کره‌شمالی: دست و پای خودتان را جمع کنید!

آقایان شهردار رفتنی و آمدنی! مدل ماشین‌حساب‌تان چیست؟
واحد مرکزی خبر نوشت: رئیس جمهور آمریکا خطاب به کره شمالی گفت چین می‌تواند کارهای بیشتری درباره پرونده کره شمالی انجام دهد.

آقایان شهردار رفتنی و آمدنی! مدل ماشین‌حساب‌تان چیست؟