فیلم | تعاریف قالیباف از انقلابی بودن | قاچاقچیان ضد انقلاب‌ هستند

آغاز کورس بهاره با یک ویژگی جدید
محمدباقر قالیباف در برنامه تلویزیونی امشب شبکه خبر، در پاسخ به سوالاتی که خودش برای این برنامه انتخاب کرده بود؛ در تشریح انقلاب و انقلاب گری، گفت: کسی نمی تواند بگوید “انقلابی” است اما به توده ها توجه نکند. افرادی در جامعه هستند که تافته جدا بافته اند.

آغاز کورس بهاره با یک ویژگی جدید