دوبلور «جودی ابوت» و «پزشک دهکده» امشب به شبکه دو می‌آید

آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری از ۲۱ خرداد
زهره شکوفنده دوبلور پیشکسوت و خالق نقشهایی با صدای ماندگار مهمان «ماه تمام شبکه دو می‌شود.

آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری از ۲۱ خرداد