۴ انتصاب همزمان حسن هاشمی در وزارت بهداشت

آغاز پیش‌فروش بلیت نمایشی با بازی آتیلا پسیانی، نگار جواهریان و دیگران
رئیس سازمان غذا و دارو، معاون بهداشت، معاون برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در احکام جداگانه‌ای توسط سیدحسن هاشمی، منصوب شدند

آغاز پیش‌فروش بلیت نمایشی با بازی آتیلا پسیانی، نگار جواهریان و دیگران