مذاکرات مثبت اوزیل با آرسنالی‌ها برای تمدید قرارداد

آغاز پخش یک سریال پلیسی جدید از رادیو نمایش
ورزش سه نوشت:ارکوت سوگوت، مدیر برنامههای مسوت اوزیل، ادعا کرد که مذاکرات تمدید قرارداد این بازیکن با آرسنال، در مسیر مثبتی پیش می‌رود.

آغاز پخش یک سریال پلیسی جدید از رادیو نمایش