تصاویر | رونمایی تویوتا از یک ربات پوشیدنی برای کمک به افراد ناتوان و سالمند

آغاز لیگ هفدهم در داغ‌ترین ماه سال
تویوتا از یک ربات پوشیدنی برای کمک به افراد ناتوان و فلج رونمایی کرد. این شرکت هدف از ساخت این ربات را کمک به سالمندان ژاپن اعلام کرده است.

آغاز لیگ هفدهم در داغ‌ترین ماه سال