حذف سبیل صورتی از داشبورد تاکسی آنلاین لیفت

آغاز عملیات اجرایی 7 طرح صنعتی
رقیب اوبر در آمریکا درحرکتی تازه، سمبل خود یعنی سبیل صورتی را از روی داشبورد خودروهای خود برداشته و صفحه آل ای دی جدیدی را جایگزین آن کرد.

آغاز عملیات اجرایی 7 طرح صنعتی

دانلود ایمو برای گوشی