سهم مارسلو در برد بارسلونا

آغاز عملیات اجرایی فاز ۳ شرکت دارویی بایر افلاک / وزیر صنعت معدن در ازنا
سید عبدالجواد موسوی، روزنامه‌نگار و شاعر ‌در فرهنگستان فوتبال نوشت:

آغاز عملیات اجرایی فاز ۳ شرکت دارویی بایر افلاک / وزیر صنعت معدن در ازنا