روایت تلگرامی کدخدایی از مخالفت دوباره شورای نگهبان با محدود کردن حق نظارت استصوابی

آغاز عصر غافلگیری؟
ایسنا نوشت:سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در استفساریه مجلس درباره نظارت استصوابی، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، می‌گوید:محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با فرض وصول مدارک جدید مغایر اصل 99 و نظریه تفسیری آن می‌باشد.

آغاز عصر غافلگیری؟

دانلود shareit