تصاویر | تب و تاب تهران در آخرین روزهای مانده تا انتخابات

آغاز طرح «کاشی ماندگار» با ثبت خانه ایران درودی/ طرحی برای هویت‌بخشی فرهنگی به شهر
در تصاویر زیر تبلیغات میدانی نامزد های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سطح شهر تهران را می‌بینید.

آغاز طرح «کاشی ماندگار» با ثبت خانه ایران درودی/ طرحی برای هویت‌بخشی فرهنگی به شهر