به تعطیلات دل بدهید، باعث پیشرفت‌تان در کار می‌شود!

آغاز صدور روادید اینترنتی جمهوری آذربایجان برای اتباع ایرانی
تا به حال برایتان پیش آمده که تعطیلات را پشت میز در محل کارتان بگذرانید صرفا به این دلیل که رییس خود را تحت تاثیر این همه سختکوشی قرار بدهید؟ اگر چنین بوده یا برای آینده چنین تصمیمی دارید باید بدانید اغراق در این کار یک اشتباه محض است.

آغاز صدور روادید اینترنتی جمهوری آذربایجان برای اتباع ایرانی