شمارش معکوس برای تیراندازی به وقت “اوسیک” آغاز شد

آغاز سال آبی با کاهش حجم مخزن سدها
مسابقات جام جهانی تیراندازی کرواسی روز سوم مهر ماه، ساعت 11 به وقت محلی در شهر «اوسیک» با حضور بانوی تیرانداز آبادانی برگزار می‌شود.

آغاز سال آبی با کاهش حجم مخزن سدها