روستایی در پلدختر بدون مکان آموزشی وجود ندارد

آغاز جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی در آذربایجان غربی
رییس آموزش و پرورش پلدختر گفت: روستای در این شهرستان بدون مکان آموزشی وجود ندارد و همه روستاها دارای مکان آموزشی و معلم هستند .

آغاز جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی در آذربایجان غربی