ترافیک روان در جاده‌های استان اصفهان/تصادف فوتی نداشتیم

آغاز تمرینات سپاهان از امروز/ آخرین وضعیت مصدومان و محرومان تیم
مهر به نقل از معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان نوشت: در حال حاضر ترافیک در جاده‌های استان اصفهان روان است و امروز از معدود روزهایی بود که در استان تصادف فوتی گزارش نشده است.

آغاز تمرینات سپاهان از امروز/ آخرین وضعیت مصدومان و محرومان تیم