مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان: ۱۳هزار و ۳۵۰ نفر در استان سمنان معتکف شدند

آغاز به کار پنجمین جشنواره لاله های کرج
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: ۱۳هزار و ۳۵۷نفر در ۱۳۰ مسجد سطح استان معتکف شدند تا این آمار نسبت به سال گذشته از رشد۲۰درصدی برخوردار باشد

آغاز به کار پنجمین جشنواره لاله های کرج