هورامان به ثبت جهانی نزدیک می شود

آغاز به کار نخستین همایش ملی سکونتگاه های کوهستانی در سنندج
مسئول پایگاه منظر فرهنگی، تاریخی اورامانات گفت: برگزاری همایش معماری و شهرسازی سکونت گاه های کوهستانی با محوریت هورامان گامی بلند در جهت کمک به ثبت جهانی اورامانات است.

آغاز به کار نخستین همایش ملی سکونتگاه های کوهستانی در سنندج

دانلود رایگان اینستاگرام