واژگونی مرگبار یک اتوبوس در جاده اقلید فارس/ ۲۰ کشته و ۲۰ زخمی

آشتی کنان مهدی رحمتی و پرویز مظلومی با پادرمیانی علی پورحیدری
مهر نوشت:واژگونی اتوبوس در محور اقلید منجر به مرگ ٢٠ نفر و مصدومیت ٢٠ نفر دیگر شد.

آشتی کنان مهدی رحمتی و پرویز مظلومی با پادرمیانی علی پورحیدری

دانلود مستقیم تلگرام فارسی