بابک زنجانی اصل پول را از دست داده است

آسیب‌دیدگی یک بازیگر هنگام تمرین / نمایش به تعویق افتاد
میزان به نقل از مدیر عامل شرکت ملی نفت نوشت:با توجه به حکم اعدامی که برای متهم نفتی صادر شده است، وی باید تمامی تلاش خود را برای پرداخت بدهی انجام دهد، هر چند که متاسفانه به نظر می رسد اصل پول از دست رفته باشد.

آسیب‌دیدگی یک بازیگر هنگام تمرین / نمایش به تعویق افتاد