خبر فوت عطا بهمنش تکذیب شد

آسمان اقتصاد قطر ابری می‌شود
پرستار عطا بهمنش،درگذشت این پیشکسوت ورزشی را تکذیب کرد.

آسمان اقتصاد قطر ابری می‌شود