تصاویر | در حوالی نوروز | بازاری که روز به روز داغ‌تر می شود

آسانژ از افشای قریب الوقوع کدهای سایبری سیا خبر داد
با نزدیک شدن به ایام نوروز بازار فروش آجیل عید روز به روز داغ‌تر می شود.

آسانژ از افشای قریب الوقوع کدهای سایبری سیا خبر داد