اعلام نرخ تورم خرداد

آزمون استخدامی تمدید شد
۴ تیر ۱۳۹۶اعلام نرخ تورم خردادماه نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۵ معادل ۱۰.۲ درصد است.

آزمون استخدامی تمدید شد