کاهش دما تا بیست درجه زیر صفر در آذربایجان شرقی

آزمایشگاه‌ هاری دامپزشکی آذربایجان‌شرقی مورد تائید قرار گرفت
کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: با تداوم فعالیت سامانه بارشی از ابتدای هفته آینده دما هوای استان 5 تا 15 درجه سانتی گراد کاهش یافته و در برخی از شهرستانها تا 20 درجه زیر صفر نیز خواهد رسید.

آزمایشگاه‌ هاری دامپزشکی آذربایجان‌شرقی مورد تائید قرار گرفت