تصاویر | همسفره شدن خارجی‌ها در دانشگاه تهران

آزاد ارمکی: در انتخابات خلوت درون نظام به چالش کشیده شد /ابراهیم فیاضی: همه سرکاریم /1
در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران این روزها جشنواره غذای ملل دانشگاه تهران برپاست. در این جشنواره دانشجویانی با ملیت های مختلف، غذاها و آداب و رسوم و فرهنگ های متفاوت خود را به یکدیگر معرفی می کنند.

آزاد ارمکی: در انتخابات خلوت درون نظام به چالش کشیده شد /ابراهیم فیاضی: همه سرکاریم /1