فرمانده جدید پلیس استان اصفهان منصوب شد

آزادسازی نرخ بلیت، هواپیماهای زمین‌گیر را فعال کرد
با حکم فرمانده انتظامی ناجا سردار مهدی معصوم بیگی به عنوان فرمانده انتظامی استان اصفهان منصوب شد.

آزادسازی نرخ بلیت، هواپیماهای زمین‌گیر را فعال کرد