بعثت پیامبر و زندگی معنادار برای انسان

آرش برهانی از شادی گل معروفش رمزگشایی کرد/مثلا پرسپولیسی‌هارو ریز می‌دیدم!
مبعث، سالروز بزرگترین حادثه تاریخی و واقعه اسلامی و عیدی برای کل بشریت است.

آرش برهانی از شادی گل معروفش رمزگشایی کرد/مثلا پرسپولیسی‌هارو ریز می‌دیدم!