واکنش توییتری روحانی به خبر فیلتر شدن تلگرام

آرای رسمی بازی جنجالی فوتسال / گیتی پسند ۶-صفر بازنده شد
رئیس جمهور در اکانت توئیتری خود به خبر فیلتر شدن تلگرام در ایران که از سوی آی.تی. ایران نقل شده بود، واکنش نشان داد.

آرای رسمی بازی جنجالی فوتسال / گیتی پسند ۶-صفر بازنده شد