اولین خیریه ایران صدساله شد/ تبریز؛ مهد تشکل‌های خیریه‌ی مردمی

آذربایجان شرقی در حسرت تخصیص اعتبارات عمرانی
روزنامه ی “عصر آزادی” در شماره 4163 خود، طی گزارشی یکصدمین سال تاسیس موسسه خیریه تبریز را بهانه قرار داده و به تشریح فعالیت های این موسسه پرداخت.

آذربایجان شرقی در حسرت تخصیص اعتبارات عمرانی

دانلود زاپیا برای کامپیوتر