سامانه چک الکترونیکی رونمایی شد

آدم‌ربایی در کرج ناکام ماند / خانم معلم، دختر هشت ساله را نجات داد
با حضور رئیس کل بانک مرکزی، سامانه چک الکترونیکی(صیاد) رونمایی شد.

آدم‌ربایی در کرج ناکام ماند / خانم معلم، دختر هشت ساله را نجات داد