زخمی شدن سروصورت رضا عطاران در اثر اصرار یک هوادار برای سلفی گرفتن / عکس

آخوندی به محل برخورد قطارها رفت
عباس یاری دبیر تحریریه مجله «فیلم» درباره حادثه‌ای نوشت که در اثر اصرار به سلفی گرفتن برای رضا عطاران روی داده است.

آخوندی به محل برخورد قطارها رفت