فیلم | ماجرای کاسپین از زبان رییس کل بانک مرکزی | آخرین تدابیر برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران

آخرین پایگاه داعش در حلب سقوط کرد
ماجرای موسسه سرمایه گذاری کاسپین و فرشتگان از زبان رییس کل بانک مرکزی و آخرین تدابیر برای تعیین تکلیف سپرده گذاران از سوی بانک مرکزی را در ویدئوی زیر ببینید و بشنوید.

آخرین پایگاه داعش در حلب سقوط کرد