قاتل سفیر روسیه، برای سفیر آمریکا هم نقشه داشت

آخرین وضعیت مذاکرات حج ۹۶؛ هنوز نتیجه مشخص نیست
ایسنا نوشت: روزنامه ترکیه‌ای ملیت گزارش داد که قاتل سفیر روسیه در آنکارا، قبل از انجام این جنایت در اینترنت به دنبال اطلاعاتی درخصوص سفیر آمریکا نیز گشته بود و بازرسان براین باورند که وی برای قتل سفیر آمریکا نیز برنامه‌ریزی کرده بود.

آخرین وضعیت مذاکرات حج ۹۶؛ هنوز نتیجه مشخص نیست