هشدار رییس کل دادگستری استان تهران: از بازداشت‌های فله‌ای افراد جلوگیری شود

آخرین نفس‌های داعش در ساحل موصل
ایسنا نوشت: رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در تمامی فرآیند دادرسی، حفظ حقوق شهروندی افراد حتی متهمین ضروری است، مطرح کرد: دستگاه قضایی به موجب موازین شرعی و قانونی خود را مکلف به رعایت حقوق شهروندی می‌داند.

آخرین نفس‌های داعش در ساحل موصل